HET ONDERZOEK IS INMIDDELS AFGEROND. WE DANKEN ALLE DEELNEMERS VOOR HUN INZET, VERDERE DEELNAME IS NIET MEER MOGELIJK.


Wie kan er mee doen?

- Bent u onder behandeling voor depressieve klachten of bent u dit ooit geweest?

- En heeft u een kind, broer/zus, of ouder die zelf niet eerder depressief is geweest?

Wij vragen u dan om u samen met dit familielid aan te melden voor een onderzoek naar de omgang met anderen. Aan u vragen we slechts toestemming om contact op te nemen met uw behandelaar en met uw familielid. U hoeft niet naar het UMCG te komen en neemt niet actief deel aan het onderzoek. Aan uw behandelaar vragen we enkel om bevestiging van uw diagnose.

Aan uw familielid vragen we of hij/zij wil deelnemen aan het onderzoek zoals dit beschreven staat onder het de tab 'Onderzoek 2 Omgang met anderen' bij het onderdeel 'verloop onderzoek'. Het onderzoek waar uw familielied dan aan deelneemt zal thuis plaatsvinden in hun eigen tijd.

UMCG