HET ONDERZOEK IS INMIDDELS AFGEROND. WE DANKEN ALLE DEELNEMERS VOOR HUN INZET, VERDERE DEELNAME IS NIET MEER MOGELIJK.


Waarom dit onderzoek?

Dit onderzoek wordt uitgevoerd om meer te weten te komen over de mogelijke oorzaken van depressiviteit. Hierbij spelen waarschijnlijk zowel omgevingsinvloeden als biologische factoren een rol. In dit onderzoek kijken we naar sociale factoren als omgevingsinvloeden en serotonine als biologische factor. Serotonine is een natuurlijke stof in de hersenen.

Sociale interacties zijn belangrijk voor de geestelijke gezondheid. Positief sociaal gedrag kan bijdragen aan goede sociale contacten en daardoor aan een betere stemming, en andersom kan een negatieve stemming leiden tot sociale isolatie.

Serotonine is een natuurlijke stof in de hersenen. Bekend is dat serotonine een rol speelt bij stemming. Er is minder bekend over de rol die serotonine speelt bij sociaal gedrag.

Dit onderzoek hoopt inzicht te geven in de rol van serotonine bij sociaal gedrag bij mannen en vrouwen met een familiegeschiedenis van depressie. Beter inzicht in de rol van serotonine op sociaal gedrag kan bijdragen aan kennis over de oorzaken van depressie, en op termijn mogelijk de behandeling of preventie van depressie verbeteren.

Het onderzoek waarvoor uw deelname wordt gevraagd

In dit onderzoek zullen serotonineniveaus in uw hersenen verhoogd worden met behulp van tryptofaan. Tryptofaan is een aminozuur (een van de bouwstenen van eiwitten) dat normaal ook in uw voeding voorkomt. Een klein beetje tryptofaan wordt normaalgesproken in de hersenen omgezet in serotonine. Door extra tryptofaan in te nemen kunnen uw hersenen extra serotonine aanmaken. Tryptofaan is als voedingssupplement verkrijgbaar bij de drogist, omdat het mogelijk kan helpen bij slaapproblemen.

Een onderdeel van dit onderzoek is een dieetinterventie. Met dieetinterventie bedoelen we dat u tijdens de maaltijden capsules met tryptofaan of placebo inneemt. Een placebo is een capsule die er precies hetzelfde uitziet als de tryptofaan, maar die geen tryptofaan bevat. Als u deelneemt in het onderzoek zult u gevraagd worden om gedurende 14 dagen elke dag 6 capsules met tryptofaan extra in te nemen met uw maaltijden: (2 capsules) tijdens uw ontbijt, 2 capsules tijdens uw middageten, en 2 capsules tijdens uw avondeten. Dit is in totaal 3 gram en ongeveer 3 keer zoveel tryptofaan als mensen gemiddeld genomen innemen.

Daarnaast zult u gevraagd worden om gedurende een andere periode van 14 dagen elke dag op dezelfde manier 3 maal 2 placebocapsules in te nemen. U zult gevraagd worden om eerst gedurende 14 dagen tryptofaan te nemen en daarna gedurende 14 dagen de placebo, of andersom. Tussen deze twee perioden neemt u 7 dagen lang geen capsules in.

De volgorde (tryptofaan eerst of placebo eerst) berust op kans. U zult tijdens het onderzoek niet weten welke capsules u eerst neemt. Hetzelfde geldt voor de onderzoekers die u de capsules geven en die u zullen vragen om tijdens het onderzoek formulieren in te vullen. Als u of de onderzoeker zou weten in welke volgorde u de capsules krijgt dan zou dit namelijk de resultaten van het onderzoek kunnen beïnvloeden. Om een zo objectief mogelijk onderzoeksresultaat te behalen willen we dat voorkomen.

Gedurende beide perioden dat u capsules inneemt krijgt u korte formulieren om in te vullen elke keer nadat u een sociale interactie met anderen heeft gehad die minstens 5 minuten duurde. U wordt gevraagd om maximaal 10 formulieren per dag in te vullen, zo snel mogelijk na elke sociale interactie. Daarnaast vragen we u om aan het eind van elke dag een korte vragenlijst te beantwoorden over gedachtes die u die dag mogelijk had. Het invullen van deze vragenlijst en het bijhouden van maximaal 10 interacties zal niet meer dan 15 minuten per dag van uw tijd vragen. Op de formulieren kunt u per sociale interactie uw gedrag, uw gevoelens, en uw indruk van het gedrag van uw interactiepartner aangeven. U zult gevraagd worden om de formulieren van elke dag in gefrankeerde enveloppen terug te sturen.

 

UMCG