Samenvatting voor onderzoeksdeelnemers aan de studie: ‘Dieet en Stemming’


Het onderzoek:

U kwam voor 2 aparte testdagen naar het UMCG. Op beide dagen kreeg u een eiwitdrankje en capsules om in te nemen. Op de ene dag kreeg u een drankje dat de niveaus van serotonine, een stofje dat is betrokken bij de signaaloverdracht in de hersenen, verlaagde en op de andere dag een drankje waarbij dat niet gebeurde (placebo). Bloed werd afgenomen in de ochtend en 5 uur na inname van het drankje. Daarnaast werd stemming gemeten in de ochtend en een aantal keren in de middag.

In de middag werd met een aantal testen gekeken naar uw spraak (intonatie, gebruik van emotiewoorden) en naar uw spiegelgedrag (d.w.z. dezelfde houding aannemen als de onderzoeker of als de persoon in een filmpje). Met een computertaak werd uw inlevingsvermogen gemeten. We verwachtten dat er effecten van het serotonine-verlagende drankje op deze testen zouden zijn. We verwachtten ook dat deze effecten groter zouden zijn in mensen met depressie in de familie dan in mensen zonder depressie in de familie.


Resultaten:

Het serotonine-verlagende drankje had geen duidelijke effecten op de testen. Dit gold voor beide groepen. Wel bleek dat de niveaus van oxytocine in het bloed sterker verlaagd waren wanneer de serotonineniveaus verlaagd waren. Dit was voor beide groepen in gelijke mate het geval.


Betekenis:

Oxytocine staat bekend als het hormoon dat sociaal gedrag ontlokt en wordt wel het ‘knuffelhormoon’ genoemd. Hoewel niveaus van dit hormoon in het bloed afnamen, had dit over het algemeen geen effect op spraak, spiegelgedrag, inlevingsvermogen, en stemming.

Op basis van dit onderzoek kan niet worden gesteld dat mensen met depressie in hun familie gevoeliger zijn voor de effecten van veranderingen in serotonine op stemming en sociaal gedrag dan mensen zonder depressie in hun familie.

UMCG