Wat is depressie?

Depressie is een psychische stoornis waarbij de persoon gedurende een periode een neerslachtige stemming ervaart en/of een verlies van interesse en plezier in de dagelijkse activiteiten. Naast deze twee hoofdsymptomen kunnen de volgende symptomen voorkomen; gewichtsverlies of –toename, niet kunnen slapen of juist te veel slapen, een gespannen en rusteloze houding of juist een geremde houding, vermoeidheid en verlies van energie, gevoelens van waardeloosheid en schuld, moeite met de concentratie en het niet kunnen nemen van beslissingen en gedachten aan de dood en aan zelfdoding.

Bovengenoemde symptomen hoeven niet allemaal aanwezig te zijn voordat er sprake is van een depressie. Bij vijf of meer symptomen, gedurende minstens twee weken, is er sprake van een depressieve stoornis (DSM IV, 2000). Wanneer de symptomen minder sterk aanwezig zijn, maar een persoon gedurende twee jaar deze klachten ervaart, kan er sprake zijn van een dysthyme stoornis. Als een persoon naast deze depressieve klachten periodes ervaart waarin de stemming juist extreem positief en/of prikkelbaar is, en weinig slaapt en een sterke toename van energie ervaart, is er mogelijk sprake van een bipolaire stoornis (voorheen bekend als manische depressie).

Geschat wordt dat 5 tot 10% van de wereldbevolking lijdt aan een depressie en dat ongeveer 10 tot 20% van de wereldbevolking ooit in zijn of haar leven een depressie zal ervaren (WHO, 2009).

Wanneer u de bovengenoemde klachten bij uzelf of een familielid herkent kunt u contact opnemen met uw huisarts.

UMCG