Onderstaande informatie is gericht aan het nooit-depressieve, oftewel actief deelnemende familielid.

Voor- en nadelen onderzoek 1

Voor het onderzoek krijgt u een financiele vergoeding. Daarnaast draagt u met uw deelname bij aan onderzoek dat voor de toekomst nuttige gegevens kan opleveren over de rol die serotonine bij stemming en sociaal gedrag heeft.

Vragen over psychiatrische aandoeningen bij die bij u of in uw familie voorkomen kunnen belastend zijn. U heeft het recht om op dergelijke vragen niet te antwoorden. Het is mogelijk dat het drinken van de mix van aminozuren resulteert in een tijdelijke verlaging van uw stemming, vooral als u een familiegeschiedenis van depressie heeft. In eerdere vergelijkbare onderzoeken is deze stemmingsverlaging altijd mild geweest zonder behandeling te vereisen, en keerde stemming binnen 24 uur terug naar normaal. Uit eerdere vergelijkbare onderzoeken is bekend dat deelnemers zich na het drinken van de mix van aminozuren soms misselijk voelen danwel moeten overgeven. Verder kunnen de injecties voor bloedafname leiden tot blauwe plekken. Vanaf middernacht voorafgaand aan elke testdag mag u niet meer eten. Op de testdag zelf mag u niet eten tot 17:00 uur. Aan het eind van de testdag krijgt u van ons wat te eten.

Voor- en nadelen onderzoek 2

Deelname levert voor u een financiele vergoeding op. Wel kan het onderzoek nuttige gegevens opleveren over de rol die serotonine tijdens sociale interacties heeft. Dit is belangrijk voor inzichten rondom de rol van serotonine bij het ontstaan van depressie.

Sommige mensen rapporteren misselijkheid of een licht gevoel in het hoofd na inname van de capsules. Ook bemerken sommige mensen gedurende een periode van 1 tot 2 uur na inname van de capsules dat zij wat slaperig zijn. Om eventuele bijwerkingen tegen te gaan is het belangrijk dat u de capsules met de maaltijd inneemt. Indien u de capsules niet met de maaltijd inneemt is autorijden en het besturen van potentieel gevaarlijke apparaten tot 2 uur na inname niet toegestaan.

Daarnaast kunnen vragen over psychiatrische aandoeningen bij u of uw familie belastend zijn. U behoudt het recht om op dergelijke vragen niet te antwoorden.

UMCG